Південний Буг засмічений органікою: норму перевищили у 4 рази

Спостереження за станом атмосферного повітря проводилися Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті Хмельницькому.

Протягом квітня 2017 року в місті Хмельницькому спостерігалось забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту та формальдегідом середньомісячні концентрації яких становили 1,5 ГДК та 1,2 ГДК відповідно (у 2016 році діоксиду азоту — 1,42 ГДК, формальдегіду – 1,5 ГДК). По іншим забруднюючим речовинам, за якими велись спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

Про це повідомляє Хмельницька ОДА.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі спостерігалось збільшення середньомісячних концентрацій діоксиду сірки та фенолу у 1,1 рази, а також зменшення середньомісячних концентрацій аміаку у 1,2 рази, діоксиду азоту у 1,1 рази, оксиду азоту у 1,3 рази, оксиду вуглецю у 1,1 рази, пилу у 1,4 рази, хлористого водню у 1,2 рази.

Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології та Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів у звітному періоді 2017 року відбирались проби поверхневих вод річок Случ, Хомора та Дністер. Аналіз якості поверхневих вод суші здійснювався за басейновим принципом (басейни річок Дністер, Дніпро, Південний Буг).

Поверхневі води басейну р.Дніпро характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, азоту амонійного, хрому (6+), міді, фенолів та марганцю.

Показник БСК5, який характеризує наявність у воді нестійких органічних сполук, перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,9 рази (максимальне значення 2,0 ГДКрг, спостерігалося у воді р.Случ, нижче м.Старокостянтинів).

За середнім вмістом біогенних елементів спостерігались перевищення допустимих рівнів рибогосподарських нормативів азоту амонійного у 1,3 рази, що може бути пов’язано із забрудненням річки органічними речовинами (найбільше значення цього показника зафіксовано у воді р.Случ, вище м.Старокостянтинів, і становило 1,6 ГДКрг).

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,8 рази.

Вміст розчиненого кисню вище м.Старокостянтинів становив 12,73 мг/дм3, нижче міста — 12,22 мг/дм3 , при гранично допустимій концентрації не менше 4,0 мг/дм3.

Поверхневі води басейну р.Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, азоту амонійного, заліза загального, нітритів, хрому (6+),  фенолів, марганцю та міді.

Значення показника БСК5 для водойм рибогосподарського призначення зафіксовано на позначці 2,1 ГДКрг (1 км нижче м.Хмельницький).

Вміст азоту амонійного в р.Південний Буг перевищував допустимі рівні рибогосподарських нормативів у 4,1 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 9,3 ГДКрг).

Вміст фенолів перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,3 рази, заліза загального у 1,8 рази, міді у 3,8 рази.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,1 рази.

 

У поверхневих водах басейну р.Південний Буг спостерігалось перевищення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення вмісту марганцю у 8,3 рази та нітритів у 4,8 рази.

 

Моніторинг радіаційного фону на території області забезпечувався щоденно обласним центром з гідрометеорології на постійних постах спостереження. За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом звітного періоду не перевищувала допустимих рівнів.

 

За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом квітня не перевищувала допустимих рівнів і становила 11-17 мкР/год.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 4

  1. Везде уже не речка,а вонючка.

  2. Смердело сильно над речкой зимой. В чём причина? Надо искать. Ну, скажем, скандальный новострой над самой речкой со стороны пляжа. Или выше по руслу Ю.Буга за Грузевецей большой (ну не совсем маленький) животноводческий (?) комплекс; а там отходы. Куда они деваются? А там течет реченька (на околице Грузевец) со стороны комплекса и прямо в Ю.Буг

  3. Оце тупаки. Вже червень на дворі, а вони розказують, що в квітні було

  4. Реки грязные. Факт констатировали. По чиновничьи сравнили с “аналогичным периодом”. Осталось ответить на два извечных вопроса: “Кто виноват?” и “Что делать?”. Или опять виновных не найти и сделать ничего нельзя?

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.