Музей Островського у Шепетівці не декомунізують?

Міні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни нака­зом №1162 від 16 гру­дня 2016 року внесло Буди­нок музею Мико­ли Остров­сько­го у Шепетівці до Дер­жав­но­го реє­стру нерухо­мих пам’яток Укра­ї­ни.

Як пише видання “День за днем”, пам’ятці архі­те­кту­ри при­сво­є­но номер 2784-Хм Дер­жав­но­го реє­стру неру­хо­мих пам’яток Укра­ї­ни за кате­го­рі­єю місце­во­го зна­че­н­ня.

При цьому Інсти­ту­т націо­наль­ної пам’яті достатньо критично оха­ра­кте­ри­зу­вав поста­ть Мико­ли Остров­сько­го, вказавши, що він був “уча­сником вста­нов­ле­н­ня радянської вла­ди в Укра­ї­ні та бороть­би з пов­стан­ським рухом, слу­жив у бри­га­ді І. Котов­сько­го, 1-й кін­ній армії та части­нах осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня Чер­во­ної армії (ЧОН), спів­ро­бі­тником Ізя­слав­ської ЧК (1919−1921), секре­тарес рай­ко­му ком­со­мо­лу в Бере­здо­ві та Ізя­сла­ві, секре­тарем окруж­ко­му ком­со­мо­лу в Шепе­тів­ці (1924); бри­га­дним комі­саром полі­т­управ­лі­н­ня Чер­во­ної армії (1936)”.

Натомість керівництво музею Остров­сько­го має протиле­жну дум­ку з цьо­го при­во­ду.

“Немає задо­ку­мен­то­ва­них даних, що він вою­вав у армії Будьо­но­го чи Чер­во­них біль­шо­ви­цьких заго­нах у 1918 році. В той час йому було 14 років. Нато­мі­сть музей має фото­ко­пію його ори­гі­наль­ної біо­гра­фії, яку він напи­сав вла­сно­руч у 1922 році та анке­ту 1924 року, коли мав намір всту­пи­ти у кому­ні­сти­чну пар­тію, де жодної інфор­ма­ції про уча­сть у вій­сько­вих заго­нах біль­шо­ви­ків не вка­за­но. А йому було б вигі­дно напи­са­ти про­ти­ле­жне. Пізні­ше, у 1934 році, напи­са­на авто­біо­гра­фія Мико­ли Остров­сько­го, яка вже місти­ть інфор­ма­цію про вій­сько­ву слу­жбу. Істо­рик пояснює цей факт: її писа­ла вже сестра Остров­сько­го. На той час з чоло­ві­ка радян­ська про­па­ган­да вже «ліпи­ла героя», – цитує видання слова директора музею В’ячеслава Смі­хов­ського.

Як відомо, на грудень минулого року 1984 об’єкта топоніміки в містах, селищах і селах Хмельницької області позбулися тоталітарних назв.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Один коментар

  1. А нафіг тоді музей брехуна і негероя? Що, літератор невфігєнний?

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.