Мер Шепетівки кличе людей під будівлю міськради через відсутність тепла в батареях

Міський голова Шепетівки Михайло Полодюк закликає містян 14 листопада вийти на віче під стіни міськради.

“Шановні шепетівчани! Ситуація з постачанням тепла у місті стала вкрай критичною. Я, як міський голова, апарат виконкому та міська рада вичерпали набір усіх юридичних інструментів для того, щоб розв’язати ситуацію у законний спосіб. Зараз нам усім потрібна ваша допомога, ваша підтримка”, – сказано у тексті зверення, яке з’явилося на сайті ради.

“Газове” віче у Шепетівці у 2017 році

Водночас, за повідомленням місцевої газети “День за днем”, 9 листопада відбулася зустріч з нардепом-мажоритарником Романою Мацолою, який пояснив ше­пе­тів­ча­нам шля­хи ви­рі­шен­ня проб­ле­ми з теп­ло­пос­та­чан­ня.

“Є ли­ше два ва­рі­ан­ти ви­рі­шен­ня проб­ле­ми. Пер­ший — ком­па­нія ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” роз­ра­ху­єть­ся. Бо су­до­ві ва­рі­ан­ти — це ду­же дов­го”, – сказа політик.

Наразі біль­шість су­до­вих рі­шень Шепетівською місь­кою ра­дою прог­ра­ні. Ін­ша їх час­ти­на у під­ві­ше­но­му ста­ні — на роз­гля­ді. Як пише видання, ні один із ва­рі­ан­тів меш­канців Ше­пе­тів­ки не зіг­ріє. Ад­же поп­ри те, що очіль­ник ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» обі­цяв роз­по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон вчас­но та на­да­ва­ти пос­лу­ги в пов­но­му об­ся­зі, цього та­ки не ста­ло­ся.

“Во­ни сьогод­ні тран­слю­ють у всіх за­со­бах ма­со­вої ін­форма­ції, що в них є до­го­вір на пос­та­чан­ня при­род­но­го га­зу в лис­то­па­ді. Хо­чу вам по­яс­ни­ти нас­тупне: до­го­вір во­ни під­пи­са­ли, але з умо­вою. НАК «Наф­то­газ» пос­та­вив та­ку умо­ву для «Шепетівки Енергоінвест», як і для всіх теп­ло­пос­та­чаль­них і будь­-яких спо­жи­ва­чів… Пос­та­чан­ня га­зу за цим до­го­во­ром здій­сню­єть­ся вик­лючно за умо­ви дот­ри­ман­ня ви­мог. «Енер­го­ін­вест» має за­без­пе­чи­ти 90 % оп­ла­ту сво­їх бор­гів, або ук­ласти до­го­вір реструк­ту­ри­за­ції. Ні од­на з цих ви­мог — не ви­ко­на­на”, – наголосила юрист ПрАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» Мир­сла­ва Гур­бан.

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!

Коментарів: 10

 1. Минулого року вже раз вічали з цієї ж причини, а віз і нині там. Мер – знаковий ідіот, у якого навіть фантазія відсутня.

 2. А що дасть ця сходка ? Побалакали та по домам ?

  • На горячей сходке Мацола будет всех холодным пивом угощать!

  • Суперосвідчений менеджер Полодюк знову буде жувати соплі та розповідати про зроблений неймовірний обсяг роботи щодо вирішення цього питання та хаяти попєрєдніків! От лишень результат його роботи майже за 5 років керівництва містом де?

   • Результат його роботи осів у кишенях: Одуда, Верхогляда, Дорощука, Ступака та інших представників цієї зграї.

    • Були розмови що бувший мер кришував бізнес по котельні ЦРЛ, то що таке передальсь по наследству… хто знае в цифрах що напалюють в котельні лікарні ? Чи як далі ділять прибутки від ціеї справи однопартійці…

 3. Ситуація жахова, згідний на 100%. Хто мае факти щодо цих персон, прошу надіслати на емейл генеральної прокуратури. Час відповідати але в межах закону.

  • Як би хотіли притягнути до відповідальності то вже б давно притягнули, а так цей заклик посмерджує зведенням рахунків або ж галочкою для звіту картавого алкаша що очолює Генпрокуратуру

 4. Країна на дні, але Шепетівка спромоглася це дно пробити. Якщо мер не знає що робити то нехай дасть дорогу іншим.

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.