Про референдум

Президент України Петро Порошенко заявив про намір в найближчий час провести в Україні референдум щодо вступу до НАТО та членства в Євросоюзі.

Про це він розповів під час виступу до Дня працівників прокуратури.

“Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І в скорому досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і щодо вступу до НАТО, і я впевнений, що народ України підтримає мою ініціативу щодо членства в Євросоюзі”, – сказав президент.

“Я впевнений, що результати голосування будуть таким ж позитивними, як уже вписані в історію результати щодо референдуму про незалежність України”, – додав він.

(Українська правда», П’ятниця, 1 грудня 2017, 12:32, http://www.pravda.com.ua/news/2017/12/1/7163936)

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про всеукраїнський референдум

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст.634)

 

Стаття 24. Суб’єкти процесу всеукраїнського референдуму

 1. Суб’єктом відповідного виду процесу всеукраїнського референдуму у випадках, передбачених цим Законом, є:

1) громадяни України (учасники всеукраїнського референдуму);

2) Президент України як суб’єкт призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму;

3) Верховна Рада України як суб’єкт ініціювання та призначення всеукраїнського референдуму;

4) комісія з всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону або Закону України “Про Центральну виборчу комісію”;

5) ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму, утворена відповідно до цього Закону;

6) офіційні спостерігачі від ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону;

7) міжнародні спостерігачі, зареєстровані відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 36. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму

 1. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
 2. Оголошення про початок процесу всеукраїнського референдуму здійснюється на наступний день після дня опублікування постанови Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму чи указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.

Стаття 39. Звичайні дільниці всеукраїнського референдуму

 1. Звичайні дільниці референдуму утворюються для організації голосування учасників всеукраїнського референдуму за місцем їх проживання.

Звичайні дільниці референдуму утворюються окружними комісіями референдуму за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а у разі відсутності таких органів – за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної комісії референдуму відповідними органами чи посадовими особами не пізніше ніж за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.

Окружна комісія референдуму своїм рішенням визначає межі кожної звичайної дільниці з всеукраїнського референдуму (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та приміщення для голосування.

 1. Окружні комісії референдуму утворюють звичайні дільниці з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі.
 2. У разі якщо у встановлений цією статтею строк не надійшли подання щодо утворення звичайних дільниць окружна комісія референдуму утворює їх на підставі подань відповідної обласної, м. Києва, м. Севастополя державної адміністрації.

Стаття 42. Система комісій референдуму

 1. Систему комісій референдуму, що здійснюють підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, становлять:

1) Центральна виборча комісія як центральна комісія референдуму;

2) окружні комісії референдуму;

3) дільничні комісії референдуму.

 1. Повноваження комісій референдуму щодо підготовки та проведення референдуму здійснюються:

1) Центральною виборчою комісією – на всій території України та у закордонному окрузі референдуму;

2) окружною комісією референдуму – у межах територіального округу референдуму;

3) дільничною комісією референдуму – у межах дільниці референдуму.

 1. Повноваження окружної комісії референдуму закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія.

Стаття 45. Порядок утворення окружних комісій референдуму

 1. Окружні комісії референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше як за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії з всеукраїнського референдуму.

Подання щодо кандидатур до складу окружної комісії референдуму вносяться не пізніше ніж за сорок два дні до дня всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії відповідно Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, м.Києва та м.Севастополя.

 1. Порядок проведення жеребкування, щодо призначення голови, заступника та секретаря окружної комісії референдуму визначається Центральною виборчою комісією.
 2. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу окружної комісії референдуму осіб становить менше п’ятнадцяти, Центральна виборча комісія за сорок днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад окружної комісії референдуму на підставі пропозицій, поданих відповідними державними адміністраціями.

Стаття 46. Порядок утворення дільничних комісій референдуму

 1. Дільнична комісія референдуму утворюється відповідною окружною комісією референдуму не пізніше як за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії референдуму.

Дільничні комісії референдуму утворюються за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, а у разі відсутності таких органів – за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

 1. Голова, заступник голови, секретар дільничної комісії референдуму визначаються шляхом проведення жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.
 2. У разі якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної комісії референдуму або якщо кількість запропонованих до складу дільничної комісії референдуму осіб становить менше одинадцяти, окружна комісія референдуму за двадцять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі затверджує склад дільничних комісій референдуму на підставі пропозицій місцевих державних адміністрацій у кількості одинадцяти осіб та призначає з цього складу голову, заступника, секретаря відповідних дільничних комісій референдуму в порядку, встановленому частиною п’ятою цієї статті.

Стаття 48. Право присутності на засіданні комісії

 1. На засіданні Центральної виборчої комісії мають право бути присутніми представник ініціативної групи в Центральній виборчій комісії та представники засобів масової інформації, акредитовані у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 2. На засіданнях окружної чи дільничної комісії референдуму, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на дільниці референдуму в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени комісій референдуму вищого рівня;

2) уповноважені особи та офіційні спостерігачі ініціативної групи – суб’єкта процесу референдуму (разом не більше двох осіб);

3) акредитовані міжнародні спостерігачі;

4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

 1. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії референдуму тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною третьою цієї статті, на дільниці референдуму під час проведення голосування, а також на засіданні комісії референдуму при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування забороняється.
 2. Комісія референдуму може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню.

Стаття 56. Порядок внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму

 1. Внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на звичайній дільниці референдуму здійснюється головою та секретарем дільничної комісії референдуму.
 2. Зміни до уточненого списку учасників референдуму вносяться на підставі прийнятих відповідно до положень цього Закону:

1) рішення суду;

2) рішення окружної комісії референдуму;

3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення учасника всеукраїнського референдуму у списку учасників референдуму на цій дільниці референдуму;

4) рішення дільничної комісії референдуму.

 1. Для внесення змін до уточненого списку учасників всеукраїнського референдуму на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення дільничною комісією референдуму не приймається.

???????

Маленький коментар:

 1. Закон не зовсім відповідає сучасним вимогам.
 2. Оскільки ініціатором референдуму виступить скоріш за все Президент України, то громадянське суспільство не буде суб’єктом процесу всеукраїнського референдуму (?) і фактично усувається від участі в процесі і повністю втрачає контроль за його перебігом і результатами?
 3. Для чого знову утворювати округи, виборчі дільниці, якщо після 2012 року чотири виборчі кампанії «використовували» одні і ті самі дільниці, що утворювались на постійній основі у тому ж 2012 році?
 4. Не зрозуміло, якщо органи влади формують склади окружних і дільничних комісій, то між ким і ким відбудеться жеребкування щодо керівних посад в комісіях? Просто призначили і все…
 5. Можна було б досліджувати і далі. Але чи варто? Може привести Закон до сучасних виборчих правил? Хіба що приймуть (?) новий виборчий кодекс?
Редакція сайту не впливає на зміст блогів і не несе відповідальність за думку, яку автори висловлюють на сторінках "Незалежного громадського порталу"

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме посилання на "Незалежний громадський портал" обов'язкове!
Віталій Швед

Віталій Швед

Експерт з виборчих питань
Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися

Коментування

Ваша електронна адреса не буде афішуватись.